У цьому випуску

Загальні принципи обліку


В програмі можна оформити декілька складів і прив'язати кожен склад до певного підрозділу. Для кожного складу можна визначити користувачів із чіткими правами доступу.

Товари можна приймати іззовні на будь-який склад, переміщувати товари між складами, списувати товари зі складів після їх використання у прийомах пацієнтів і проводити переоблік товарних залишків на складах. Звичайно, по всім цим операціям є детальні звіти.

Один і той же товар можна прийняти на різні склади із різними закупівельними цінами, і програма буде обліковувати окремо кожну партію товару за методом FIFO.

Особливої уваги заслуговує принцип списання товарів зі складу. Для кожної послуги потрібно скласти калькуляцію собівартості, тобто, скільки і яких матеріалів (товарів) потрібно витратити для того, щоб надати цю послугу.

Калькуляція послуги "МРТ шийного відділу хребта"

Калькуляція для послуги


Після того, як прийом пацієнта закінчено, програма автоматично підрахує, скільки і яких матеріалів мало було б бути витрачено для надання всіх послуг у цьому прийомі. Для кожного конкретного прийому цю інформацію можна підкорегувати вручну.

Витратні матеріали, використані у прийомі пацієнта, якому була надана послуга "МРТ шийного відділу хребта"

Витратні матеріали у прийомі пацієнта

 

При списанні матеріалів із певного складу всі використані витратні матеріали із кожного прийому, додаються, і списуються із залишків. За допомогою механізму інвентаризації можна вручну підкорегувати "розрахункові" залишки на складі до рівня "реальних" залишків.